Hoe werkt Wittenboer Advies

Een traject bij Wittenboer Advies begint met het in kaart brengen van de situatie. Na een analyse van het beleid en de doelstellingen van uw organisatie heb ik een gesprek met het management team en/of andere medewerkers in sleutelposities. Ik loop een tijdje mee om de praktijk te leren kennen. Ik spreek met medewerkers op alle niveaus over hun werkbeleving. En onderzoek waar het spaak loopt tussen beleid en praktijk en welke drempels en blokkades er zijn. Naar aanleiding hiervan stel ik oplossingen voor, waarin ik aanstuur op:

  • duurzame inzetbaarheid
  • gezond werken en mentale fitheid
  • leeftijdsfasebewust personeelbeleid
  • ten volle benutten van ieders kwaliteiten
  • ontwikkeling van mensen en organisatie
  • werken met plezier
  • effectieve communicatie en samenwerking

Samen met u bekijk ik welke oplossingen het beste zijn voor uw organisatie en hoe u daarmee aan de slag kunt gaan om zélf invulling te gaan geven aan Human Potential Management.

Blog: en ze werkten nog lang en gelukkig

Tweets