Voorbeelden van enkele recente projecten

Kennisdossier Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken (HNW) is een visie op werken die de medewerker centraal stelt. Het gaat erom het werken zo effectief en efficiƫnt mogelijk te organiseren, waarbij de medewerker veel vrijheid heeft om te bepalen hoe, waar, wanneer en met wie hij zijn werk verricht. Op die manier kan de medewerker optimaal functioneren en dus goede prestaties leveren. Medewerker blij, baas blij!

In de hype van dit moment is HNW het helemaal. En ik geloof er ook in. Mits het goed wordt ingezet.
Het lukt niet altijd om alleen de voordelen van Het Nieuwe Werken te realiseren. Risico's met betrekking psychosociale overbelasting liggen op de loer.
In het kader van het project "Arbokennis Ontsloten" heb ik het Kennisdossier Het Nieuwe Werken geschreven. Het gaat over de effecten en risico's van HNW en wat je kunt doen om HNW succesvol in te voeren.
Het Kennisdossier geeft ook antwoord op de vraag hoe het zit met HNW en de arboregels. Het dossier staat online. Je vindt het hier.

 

Onderzoek Arbeidsvermogen

Bij een ministerie heb ik een onderzoek uitgevoerd naar het arbeidsvermogen van medewerkers. Arbeidsvermogen is de mate waarin iemand in staat is om zijn werk uit te voeren. Het gaat om zowel fysieke als mentale aspecten. Dit hebben we gemeten met de Workability Index (WAI). Het onderzoek had zowel op individueel als op organisatieniveau effect.

Bij de individuele medewerker ging het vooral om bewustwording: wat is mijn situatie en wat kan ik doen om goed "in mijn (werk)vel" te (blijven) zitten. Deelname aan het onderzoek stimuleerde de medewerker om in actie te komen.

De organisatie (=het management) kreeg inzicht in factoren die een goede werkomgeving belemmeren en bevorderen en wat ze kunnen doen om ervoor te zorgen dat hun medewerkers gezond en gemotiveerd aan het werk blijven. 

 

Activerende training "Werk maken van Verzuim"

Voor een vakbond ontwikkelde ik een training om leidinggevenden handvaten te bieden bij de begeleiding van verzuimende medewerkers of om verzuim te voorkomen. In mijn visie is het gesprek tussen leidinggevende en medewerker hierbij het belangrijkste.

De training bestond dan ook uit allerlei verschillende gesprekssituaties die de leidinggevenden konden oefenen met de inzet van trainingsacteurs. Daarbij maakten we gebruik van herkenbare praktijkvoorbeelden, die ik had samengesteld op basis van een aantal intake-gesprekken.

Na de training gingen de deelnemers met vertrouwen de gesprekken met hun medewerkers tegemoet en gaf ik de opdrachtgever een aantal adviezen om op organisatieniveau op te pakken.

 

Intranetsite Gezond en Veilig Werken

Een ministerie kwam met de vraag om hun activiteiten op het gebied van arbo in kaart te brengen en te structureren.

Onderdeel van dit project was het ontsluiten van de informatie over het beleid en de interne afspraken op het gebied van gezond en veilig werken voor de medewerkers. Daartoe hebben we de intranetsite Gezond en Veilig Werken opgezet. Alle voor medewerkers relevante informatie hebben we op een logische manier bij elkaar gebracht, grotendeels herschreven en aangevuld wat er nog niet was.
  

Blog: en ze werkten nog lang en gelukkig

Tweets