En ze werkten nog lang en gelukkig

Wat de boer niet kent ...

donderdag 07 december 2017 11:50 uur

Leuk zo'n Arbeids- & Organisatiedeskundige, maar wat doet die eigenlijk ? Die vraag over mijn beroep krijg ik geregeld. Daarom goed om het antwoord hier maar eens neer te schrijven, want "wat doe boer niet kent ....".

Formele beschrijving
De A&O-deskundige is één van de vier kerndeskundigen uit de Arbowet. Samen met de Bedrijfsarts, de Hogere Veiligheidskundige en de Arbeidshygiënist is de Arbeids- en Organisatiedeskundige adviseur op het terrein van gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeidsorganisaties. Ook adviseert hij over het optimaliseren van de arbeidsomstandighedenzorg.
De Arbeids- en Organisatiedeskundige houdt zich bezig met mensen en arbeid binnen een organisatie. Vanuit een veranderkundig perspectief adviseert de A&O-deskundige over onder andere gezondheidsmanagement, psychosociale arbeidsbelasting en de kwaliteit van de arbeid.

Tot zover de formele beschrijving van de A&O-deskundige, zoals je die kunt terugvinden in het competentie-profiel van onze beroepsgroep.
Maar wat betekent dit concreet en in de praktijk? Vaak houden we ons bezig met de gedragskant van arbeid en gezondheid. Onze inzet kan zowel preventief zijn als gericht op een specifiek probleem.

Inzet bij specifieke klantvragen
De A&O-deskundige komt meestal in actie als het in een organisatie "niet lekker loopt": er is een hoog verzuim, gedoe, gemopper & geklaag, klachten over werkdruk, fouten en incidenten, conflicten tussen mensen, (sociale) onveiligheid en agressie, etc.
Soms is het nodig om eerst te onderzoeken wat er aan de hand is, wat mogelijk oorzaken zijn, hoe het is gekomen? Dan onderzoeken we dat en geven advies hoe de situatie te verbeteren.
Soms kunnen we meteen aan de slag met interventies om de situatie op te lossen en te zorgen dat iedereen weer goed en met plezier zijn werk kan doen. 
Heel concreet kunnen interventies zijn:
• Ondersteuning proces om van RI&E tot dynamische RI&E te komen
• Verbeteren van onderlinge verhoudingen en hoe mensen met elkaar omgaan
• Verbeteren van werkprocessen en organisatie van het werk
• Begeleiding leidinggevenden en/of  teams op specifieke thema’s (leidinggeven, teamontwikkeling)
• Bespreken situaties/resultaten onderzoek en faciliteren bij opstellen plan van aanpak
• Trainingen of managementgames gericht op onderwerp en vaardigheden (verzuim, werkplezier, stressherkenning, agressie, etc.)
• Ondersteuning bij ontwikkeling en/of implementatie van beleid (bijvoorbeeld gezondheidsbeleid, duurzame inzetbaarheid, werkdruk, anti-agressie)

Preventieve inzet
Als er bij de klant (nog) niets aan de hand is en de werkgever wil ervoor zorgen dat dat zo blijft of kijken waar het nog beter kan, kunnen we ook van dienst zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan ontwikkeling van gezondheids- en vitaliteitsbeleid of aan periodieke medewerkersonderzoeken, zoals MTO en PMO. Wij richten ons dan bijvoorbeeld op de stijl van leidinggeven, het stimuleren van gezond gedrag en het realiseren van evenwichtige arbeidsrelaties, waarbij belangrijke onderwerpen worden besproken en ieder zijn verantwoordelijkheid neemt. Maar je kunt ook denken aan workshops waarin leidinggevende en medewerkers handvatten krijgen om preventief met zaken om te gaan. Voorbeelden van workshops zijn:
• Veerkrachtiger in je werk / Sterk in je werk
• Werken met plezier & goed presteren
• Omgaan met agressie
• Feedback geven
• Teamontwikkeling
• Goede balans werk/privé

Psychosociale Arbeidsbelasting
Een specifiek thema op het bordje van de A&O-deskundige is de Psychosociale Arbeidsbelasting. Dit gaat om alle factoren in het werk die stress kunnen veroorzaken. Dat is niet alleen werkdruk, maar ook agressie en geweld, pesten, (seksuele) intimidatie en discriminatie.
De A&O-deskundige is in dit thema gespecialiseerd en kan hierover voorlichting geven, onderzoek doen, beleid ontwikkelen, trainingen geven, met verbetervoorstellen komen e.d. Allemaal gericht op duurzame inzetbaarheid en optimaal en met plezier presteren.
 

Blogarchief

Tweets